Σύνδεσμοι | Συχνές Ερωτήσεις FAQ | Φωτογραφικό Υλικό

Το «Μελετώ» είναι ένα σύγχρονο Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης που παρέχει ποικίλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σe μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Τι κερδίζει ο μαθητής που συμμετέχει στα Τμήματα Μελέτης:
• Καθημερινή προετοιμασία όλων των μαθημάτων του σχολείου της επόμενης μέρας.
• Ενισχυτική διδασκαλία και ασκήσεις εμπέδωσης (φυλλάδια, φωτοτυπίες κλπ), επιπλέον αυτών του σχολείου, στα μαθήματα Γλώσσας και Μαθηματικών.
• Δημιουργική μελέτη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα σε μικρά τμήματα.
• Επιπλέον προετοιμασία για διαγωνίσματα, κριτήρια αξιολόγησης κλπ.
• Τεχνικές κατανόησης κειμένου, προφορικής και γραπτής έκφρασης, που βοηθούν το μαθητή στα μαθήματα Ιστορίας, Θρησκευτικών, Φυσικής κλπ.
• Υποστήριξη από εκπαιδευτικούς ειδικευμένους σε μικρές ηλικίες.
• Υποστήριξη και στο μάθημα ξένης γλώσσας του σχολείου.
• Παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση μετά την μελέτη.
• Εξάσκηση στους Η/Υ και στα Πολυμέσα..
• Χρόνο για εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλητισμό ή παιχνίδι.

Τι κερδίζουν οι γονείς:
• Ευέλικτο ωράριο που εξυπηρετεί τους εργαζόμενους.
• Λιγότερο άγχος και ένταση στο σπίτι, που προκαλείται από τη πίεση του χρόνου.
• Προσιτές τιμές που ανταποκρίνονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες
• Δυνατότητα παραλαβής του μαθητή από το σχολείο.
• Συνεχή ενημέρωση για τη πρόοδο του παιδιού.

Copyright © NetPath. All rights reserved.